نانت نانت 2 - 0 س. إيتيان س. إيتيان
نانت نانت 1 - 0 نيم نيم
نانت نانت 0 - 2 باريس س ج باريس س ج
نانت نانت 1 - 1 براست براست
نانت نانت 0 - 2 بوردو بوردو
نانت نانت 0 - 1 ميتز ميتز
نانت نانت 1 - 0 ليون ليون
نانت نانت 1 - 2 سترازبورغ سترازبورغ
نانت نانت 2 - 1 أميان أميان
نانت نانت 1 - 2 ليل ليل
سترازبورغ سترازبورغ 3 - 1 موناكو موناكو
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 1 ميتز ميتز
سترازبورغ سترازبورغ 1 - 0 بوردو بوردو
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 5 براست براست
سترازبورغ سترازبورغ 4 - 0 أميان أميان
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 1 أنجيه أنجيه
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 2 مارسيليا مارسيليا
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 1 ديجون ديجون
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 2 ليل ليل
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 1 باريس س ج باريس س ج
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 0 ريمس ريمس
باريس س ج باريس س ج 2 - 0 ليل ليل
باريس س ج باريس س ج 4 - 1 موناكو موناكو
باريس س ج باريس س ج 4 - 0 س. إيتيان س. إيتيان
باريس س ج باريس س ج 3 - 1 مونبولي مونبولي
باريس س ج باريس س ج 2 - 1 براست براست
باريس س ج باريس س ج 1 - 2 ديجون ديجون
باريس س ج باريس س ج 4 - 1 نيس نيس
باريس س ج باريس س ج 1 - 0 بوردو بوردو
باريس س ج باريس س ج 1 - 0 ليون ليون
باريس س ج باريس س ج 2 - 0 ميتز ميتز
باريس س ج باريس س ج 1 - 2 رين رين
براست براست 5 - 2 تولوز تولوز
براست براست 0 - 4 مونبولي مونبولي
براست براست 0 - 1 ليل ليل
براست براست 1 - 2 مارسيليا مارسيليا
براست براست 0 - 1 أميان أميان
براست براست 1 - 0 أنجيه أنجيه
براست براست 1 - 4 موناكو موناكو
براست براست 2 - 2 بوردو بوردو
براست براست 0 - 3 نيم نيم
براست براست 1 - 1 س. إيتيان س. إيتيان
مونبولي مونبولي 2 - 1 أميان أميان
مونبولي مونبولي 1 - 2 ليل ليل
مونبولي مونبولي 2 - 2 ديجون ديجون
مونبولي مونبولي 0 - 0 س. إيتيان س. إيتيان
مونبولي مونبولي 2 - 2 ميتز ميتز
مونبولي مونبولي 0 - 1 ريمس ريمس
مونبولي مونبولي 0 - 1 سترازبورغ سترازبورغ
مونبولي مونبولي 1 - 1 مارسيليا مارسيليا
مونبولي مونبولي 0 - 1 نانت نانت
مونبولي مونبولي 1 - 1 بوردو بوردو
موناكو موناكو 3 - 3 باريس س ج باريس س ج
موناكو موناكو 0 - 0 أنجيه أنجيه
موناكو موناكو 1 - 1 تولوز تولوز
موناكو موناكو 1 - 2 بوردو بوردو
موناكو موناكو 0 - 1 س. إيتيان س. إيتيان
موناكو موناكو 1 - 0 نانت نانت
موناكو موناكو 1 - 3 مونبولي مونبولي
موناكو موناكو 0 - 0 ريمس ريمس
موناكو موناكو 2 - 2 سترازبورغ سترازبورغ
موناكو موناكو 0 - 3 ميتز ميتز
نيس نيس 1 - 1 أنجيه أنجيه
نيس نيس 0 - 0 براست براست
نيس نيس 1 - 4 س. إيتيان س. إيتيان
نيس نيس 1 - 2 ليون ليون
نيس نيس 0 - 1 سترازبورغ سترازبورغ
نيس نيس 0 - 1 نانت نانت
نيس نيس 1 - 3 موناكو موناكو
نيس نيس 1 - 2 مونبولي مونبولي
نيس نيس 2 - 1 رين رين
نيس نيس 2 - 1 نيم نيم
ليل ليل 0 - 1 ديجون ديجون
ليل ليل 1 - 5 موناكو موناكو
ليل ليل 1 - 0 ليون ليون
ليل ليل 0 - 2 باريس س ج باريس س ج
ليل ليل 1 - 2 مارسيليا مارسيليا
ليل ليل 1 - 2 تولوز تولوز
ليل ليل 1 - 1 نيس نيس
ليل ليل 1 - 1 رين رين
ليل ليل 0 - 2 ريمس ريمس
ليل ليل 0 - 1 أميان أميان
ديجون ديجون 1 - 2 مونبولي مونبولي
ديجون ديجون 1 - 1 أميان أميان
ديجون ديجون 0 - 1 نانت نانت
ديجون ديجون 0 - 1 ليل ليل
ديجون ديجون 0 - 1 موناكو موناكو
ديجون ديجون 0 - 2 براست براست
ديجون ديجون 0 - 0 ليون ليون
ديجون ديجون 2 - 1 ريمس ريمس
ديجون ديجون 1 - 2 نيس نيس
ديجون ديجون 0 - 2 أنجيه أنجيه
ديجون ديجون 0 - 1 تولوز تولوز
مارسيليا مارسيليا 1 - 0 رين رين
مارسيليا مارسيليا 1 - 1 ميتز ميتز
مارسيليا مارسيليا 2 - 0 أنجيه أنجيه
مارسيليا مارسيليا 2 - 0 تولوز تولوز
مارسيليا مارسيليا 0 - 4 باريس س ج باريس س ج
مارسيليا مارسيليا 1 - 3 أميان أميان
مارسيليا مارسيليا 0 - 0 ديجون ديجون
مارسيليا مارسيليا 4 - 3 موناكو موناكو
مارسيليا مارسيليا 2 - 1 نيس نيس
مارسيليا مارسيليا 0 - 0 نانت نانت
أنجيه أنجيه 0 - 0 مارسيليا مارسيليا
أنجيه أنجيه 2 - 1 نانت نانت
أنجيه أنجيه 1 - 2 رين رين
أنجيه أنجيه 1 - 3 نيس نيس
أنجيه أنجيه 0 - 0 ريمس ريمس
أنجيه أنجيه 0 - 0 مونبولي مونبولي
أنجيه أنجيه 0 - 4 باريس س ج باريس س ج
أنجيه أنجيه 2 - 0 تولوز تولوز
أنجيه أنجيه 1 - 2 ليل ليل
أنجيه أنجيه 0 - 6 ليون ليون
نيم نيم 1 - 2 س. إيتيان س. إيتيان
نيم نيم 1 - 3 مارسيليا مارسيليا
نيم نيم 0 - 6 بوردو بوردو
نيم نيم 0 - 1 أنجيه أنجيه
نيم نيم 1 - 4 سترازبورغ سترازبورغ
نيم نيم 0 - 0 ريمس ريمس
نيم نيم 2 - 2 ليل ليل
نيم نيم 0 - 1 مونبولي مونبولي
نيم نيم 0 - 0 ديجون ديجون
نيم نيم 2 - 2 موناكو موناكو
نيم نيم 0 - 3 باريس س ج باريس س ج
ميتز ميتز 1 - 0 ريمس ريمس
ميتز ميتز 2 - 2 ديجون ديجون
ميتز ميتز 1 - 4 نيس نيس
ميتز ميتز 1 - 1 نيم نيم
ميتز ميتز 0 - 0 ليل ليل
ميتز ميتز 0 - 2 ليون ليون
ميتز ميتز 0 - 2 براست براست
ميتز ميتز 1 - 0 س. إيتيان س. إيتيان
ميتز ميتز 0 - 2 بوردو بوردو
ميتز ميتز 0 - 3 أنجيه أنجيه
ميتز ميتز 1 - 1 سترازبورغ سترازبورغ
تولوز تولوز 0 - 3 ليون ليون
تولوز تولوز 0 - 3 نيس نيس
تولوز تولوز 2 - 4 سترازبورغ سترازبورغ
تولوز تولوز 1 - 2 نانت نانت
تولوز تولوز 0 - 3 مونبولي مونبولي
تولوز تولوز 2 - 3 رين رين
تولوز تولوز 2 - 2 ميتز ميتز
تولوز تولوز 0 - 1 نيم نيم
تولوز تولوز 2 - 2 س. إيتيان س. إيتيان
تولوز تولوز 0 - 4 باريس س ج باريس س ج
تولوز تولوز 1 - 1 براست براست
بوردو بوردو 1 - 0 نانت نانت
بوردو بوردو 0 - 1 رين رين
بوردو بوردو 1 - 3 مارسيليا مارسيليا
بوردو بوردو 1 - 1 ريمس ريمس
بوردو بوردو 1 - 1 نيس نيس
بوردو بوردو 0 - 3 ليل ليل
بوردو بوردو 3 - 1 تولوز تولوز
بوردو بوردو 3 - 1 أميان أميان
بوردو بوردو 1 - 1 ليون ليون
بوردو بوردو 2 - 0 ديجون ديجون
بوردو بوردو 1 - 3 أنجيه أنجيه
ريمس ريمس 1 - 1 أميان أميان
ريمس ريمس 0 - 2 نيم نيم
ريمس ريمس 1 - 0 تولوز تولوز
ريمس ريمس 1 - 1 ميتز ميتز
ريمس ريمس 0 - 2 نيس نيس
ريمس ريمس 1 - 0 رين رين
ريمس ريمس 2 - 0 باريس س ج باريس س ج
ريمس ريمس 0 - 1 نانت نانت
ريمس ريمس 0 - 1 براست براست
ريمس ريمس 2 - 0 مارسيليا مارسيليا
س. إيتيان س. إيتيان 1 - 2 سترازبورغ سترازبورغ
س. إيتيان س. إيتيان 1 - 3 ريمس ريمس
س. إيتيان س. إيتيان 1 - 2 رين رين
س. إيتيان س. إيتيان 3 - 2 نانت نانت
س. إيتيان س. إيتيان 1 - 0 بوردو بوردو
س. إيتيان س. إيتيان 1 - 0 نيم نيم
س. إيتيان س. إيتيان 1 - 4 أنجيه أنجيه
س. إيتيان س. إيتيان 0 - 1 مارسيليا مارسيليا
س. إيتيان س. إيتيان 0 - 3 ليل ليل
س. إيتيان س. إيتيان 2 - 1 ديجون ديجون
رين رين 1 - 1 نيس نيس
رين رين 1 - 0 نيم نيم
رين رين 1 - 0 ليون ليون
رين رين 1 - 0 ميتز ميتز
رين رين 1 - 2 ديجون ديجون
رين رين 2 - 3 موناكو موناكو
رين رين 1 - 1 مارسيليا مارسيليا
رين رين 0 - 1 نانت نانت
رين رين 0 - 0 براست براست
رين رين 2 - 0 سترازبورغ سترازبورغ
رين رين 1 - 0 مونبولي مونبولي
أميان أميان 1 - 2 براست براست
أميان أميان 1 - 4 باريس س ج باريس س ج
أميان أميان 0 - 3 موناكو موناكو
أميان أميان 2 - 4 مونبولي مونبولي
أميان أميان 1 - 3 رين رين
أميان أميان 2 - 2 س. إيتيان س. إيتيان
أميان أميان 0 - 1 نيم نيم
أميان أميان 1 - 1 أنجيه أنجيه
أميان أميان 2 - 1 ميتز ميتز
أميان أميان 0 - 2 تولوز تولوز
أميان أميان 1 - 2 نيس نيس
ليون ليون 2 - 1 بوردو بوردو
ليون ليون 1 - 1 ريمس ريمس
ليون ليون 4 - 0 نيم نيم
ليون ليون 2 - 1 سترازبورغ سترازبورغ
ليون ليون 1 - 2 مارسيليا مارسيليا
ليون ليون 3 - 2 تولوز تولوز
ليون ليون 0 - 1 س. إيتيان س. إيتيان
ليون ليون 2 - 2 براست براست
ليون ليون 2 - 2 أميان أميان
ليون ليون 0 - 1 مونبولي مونبولي
ليون ليون 3 - 0 موناكو موناكو
باريس س ج باريس س ج 2 - 0 ليل ليل
مونبولي مونبولي 1 - 2 ليل ليل
براست براست 0 - 1 ليل ليل
ديجون ديجون 0 - 1 ليل ليل
ميتز ميتز 0 - 0 ليل ليل
بوردو بوردو 0 - 3 ليل ليل
نيم نيم 2 - 2 ليل ليل
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 2 ليل ليل
أنجيه أنجيه 1 - 2 ليل ليل
س. إيتيان س. إيتيان 0 - 3 ليل ليل
نانت نانت 1 - 2 ليل ليل
ميتز ميتز 1 - 0 ريمس ريمس
ليون ليون 1 - 1 ريمس ريمس
س. إيتيان س. إيتيان 1 - 3 ريمس ريمس
بوردو بوردو 1 - 1 ريمس ريمس
أنجيه أنجيه 0 - 0 ريمس ريمس
نيم نيم 0 - 0 ريمس ريمس
مونبولي مونبولي 0 - 1 ريمس ريمس
ديجون ديجون 2 - 1 ريمس ريمس
موناكو موناكو 0 - 0 ريمس ريمس
ليل ليل 0 - 2 ريمس ريمس
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 0 ريمس ريمس
مارسيليا مارسيليا 1 - 0 رين رين
بوردو بوردو 0 - 1 رين رين
أنجيه أنجيه 1 - 2 رين رين
س. إيتيان س. إيتيان 1 - 2 رين رين
أميان أميان 1 - 3 رين رين
تولوز تولوز 2 - 3 رين رين
ريمس ريمس 1 - 0 رين رين
ليل ليل 1 - 1 رين رين
نيس نيس 2 - 1 رين رين
باريس س ج باريس س ج 1 - 2 رين رين
نيم نيم 1 - 2 س. إيتيان س. إيتيان
نانت نانت 2 - 0 س. إيتيان س. إيتيان
باريس س ج باريس س ج 4 - 0 س. إيتيان س. إيتيان
نيس نيس 1 - 4 س. إيتيان س. إيتيان
مونبولي مونبولي 0 - 0 س. إيتيان س. إيتيان
موناكو موناكو 0 - 1 س. إيتيان س. إيتيان
أميان أميان 2 - 2 س. إيتيان س. إيتيان
ليون ليون 0 - 1 س. إيتيان س. إيتيان
ميتز ميتز 1 - 0 س. إيتيان س. إيتيان
تولوز تولوز 2 - 2 س. إيتيان س. إيتيان
براست براست 1 - 1 س. إيتيان س. إيتيان
ليون ليون 2 - 1 بوردو بوردو
سترازبورغ سترازبورغ 1 - 0 بوردو بوردو
نيم نيم 0 - 6 بوردو بوردو
موناكو موناكو 1 - 2 بوردو بوردو
نانت نانت 0 - 2 بوردو بوردو
س. إيتيان س. إيتيان 1 - 0 بوردو بوردو
باريس س ج باريس س ج 1 - 0 بوردو بوردو
براست براست 2 - 2 بوردو بوردو
ميتز ميتز 0 - 2 بوردو بوردو
مونبولي مونبولي 1 - 1 بوردو بوردو
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 1 ميتز ميتز
مارسيليا مارسيليا 1 - 1 ميتز ميتز
رين رين 1 - 0 ميتز ميتز
ريمس ريمس 1 - 1 ميتز ميتز
مونبولي مونبولي 2 - 2 ميتز ميتز
نانت نانت 0 - 1 ميتز ميتز
تولوز تولوز 2 - 2 ميتز ميتز
أميان أميان 2 - 1 ميتز ميتز
باريس س ج باريس س ج 2 - 0 ميتز ميتز
موناكو موناكو 0 - 3 ميتز ميتز
رين رين 1 - 0 نيم نيم
ريمس ريمس 0 - 2 نيم نيم
نانت نانت 1 - 0 نيم نيم
ليون ليون 4 - 0 نيم نيم
ميتز ميتز 1 - 1 نيم نيم
أميان أميان 0 - 1 نيم نيم
س. إيتيان س. إيتيان 1 - 0 نيم نيم
تولوز تولوز 0 - 1 نيم نيم
براست براست 0 - 3 نيم نيم
نيس نيس 2 - 1 نيم نيم
ريمس ريمس 1 - 1 أميان أميان
مونبولي مونبولي 2 - 1 أميان أميان
ديجون ديجون 1 - 1 أميان أميان
سترازبورغ سترازبورغ 4 - 0 أميان أميان
براست براست 0 - 1 أميان أميان
مارسيليا مارسيليا 1 - 3 أميان أميان
بوردو بوردو 3 - 1 أميان أميان
ليون ليون 2 - 2 أميان أميان
نانت نانت 2 - 1 أميان أميان
ليل ليل 0 - 1 أميان أميان
براست براست 5 - 2 تولوز تولوز
ريمس ريمس 1 - 0 تولوز تولوز
موناكو موناكو 1 - 1 تولوز تولوز
مارسيليا مارسيليا 2 - 0 تولوز تولوز
ليون ليون 3 - 2 تولوز تولوز
ليل ليل 1 - 2 تولوز تولوز
بوردو بوردو 3 - 1 تولوز تولوز
أنجيه أنجيه 2 - 0 تولوز تولوز
أميان أميان 0 - 2 تولوز تولوز
ديجون ديجون 0 - 1 تولوز تولوز
بوردو بوردو 1 - 0 نانت نانت
أنجيه أنجيه 2 - 1 نانت نانت
ديجون ديجون 0 - 1 نانت نانت
تولوز تولوز 1 - 2 نانت نانت
س. إيتيان س. إيتيان 3 - 2 نانت نانت
موناكو موناكو 1 - 0 نانت نانت
نيس نيس 0 - 1 نانت نانت
رين رين 0 - 1 نانت نانت
ريمس ريمس 0 - 1 نانت نانت
مونبولي مونبولي 0 - 1 نانت نانت
مارسيليا مارسيليا 0 - 0 نانت نانت
تولوز تولوز 0 - 3 ليون ليون
رين رين 1 - 0 ليون ليون
ليل ليل 1 - 0 ليون ليون
نيس نيس 1 - 2 ليون ليون
ميتز ميتز 0 - 2 ليون ليون
ديجون ديجون 0 - 0 ليون ليون
نانت نانت 1 - 0 ليون ليون
باريس س ج باريس س ج 1 - 0 ليون ليون
بوردو بوردو 1 - 1 ليون ليون
أنجيه أنجيه 0 - 6 ليون ليون
موناكو موناكو 3 - 3 باريس س ج باريس س ج
أميان أميان 1 - 4 باريس س ج باريس س ج
نانت نانت 0 - 2 باريس س ج باريس س ج
ليل ليل 0 - 2 باريس س ج باريس س ج
مارسيليا مارسيليا 0 - 4 باريس س ج باريس س ج
أنجيه أنجيه 0 - 4 باريس س ج باريس س ج
ريمس ريمس 2 - 0 باريس س ج باريس س ج
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 1 باريس س ج باريس س ج
تولوز تولوز 0 - 4 باريس س ج باريس س ج
نيم نيم 0 - 3 باريس س ج باريس س ج
س. إيتيان س. إيتيان 1 - 2 سترازبورغ سترازبورغ
تولوز تولوز 2 - 4 سترازبورغ سترازبورغ
ليون ليون 2 - 1 سترازبورغ سترازبورغ
نيم نيم 1 - 4 سترازبورغ سترازبورغ
نيس نيس 0 - 1 سترازبورغ سترازبورغ
مونبولي مونبولي 0 - 1 سترازبورغ سترازبورغ
نانت نانت 1 - 2 سترازبورغ سترازبورغ
موناكو موناكو 2 - 2 سترازبورغ سترازبورغ
رين رين 2 - 0 سترازبورغ سترازبورغ
ميتز ميتز 1 - 1 سترازبورغ سترازبورغ
أميان أميان 1 - 2 براست براست
نيس نيس 0 - 0 براست براست
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 5 براست براست
نانت نانت 1 - 1 براست براست
باريس س ج باريس س ج 2 - 1 براست براست
ديجون ديجون 0 - 2 براست براست
ميتز ميتز 0 - 2 براست براست
ليون ليون 2 - 2 براست براست
رين رين 0 - 0 براست براست
ريمس ريمس 0 - 1 براست براست
تولوز تولوز 1 - 1 براست براست
نيس نيس 1 - 1 أنجيه أنجيه
موناكو موناكو 0 - 0 أنجيه أنجيه
مارسيليا مارسيليا 2 - 0 أنجيه أنجيه
نيم نيم 0 - 1 أنجيه أنجيه
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 1 أنجيه أنجيه
براست براست 1 - 0 أنجيه أنجيه
أميان أميان 1 - 1 أنجيه أنجيه
س. إيتيان س. إيتيان 1 - 4 أنجيه أنجيه
ديجون ديجون 0 - 2 أنجيه أنجيه
ميتز ميتز 0 - 3 أنجيه أنجيه
بوردو بوردو 1 - 3 أنجيه أنجيه
أنجيه أنجيه 0 - 0 مارسيليا مارسيليا
نيم نيم 1 - 3 مارسيليا مارسيليا
بوردو بوردو 1 - 3 مارسيليا مارسيليا
براست براست 1 - 2 مارسيليا مارسيليا
ليون ليون 1 - 2 مارسيليا مارسيليا
ليل ليل 1 - 2 مارسيليا مارسيليا
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 2 مارسيليا مارسيليا
رين رين 1 - 1 مارسيليا مارسيليا
مونبولي مونبولي 1 - 1 مارسيليا مارسيليا
س. إيتيان س. إيتيان 0 - 1 مارسيليا مارسيليا
ريمس ريمس 2 - 0 مارسيليا مارسيليا
ليل ليل 0 - 1 ديجون ديجون
ميتز ميتز 2 - 2 ديجون ديجون
مونبولي مونبولي 2 - 2 ديجون ديجون
رين رين 1 - 2 ديجون ديجون
باريس س ج باريس س ج 1 - 2 ديجون ديجون
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 1 ديجون ديجون
مارسيليا مارسيليا 0 - 0 ديجون ديجون
نيم نيم 0 - 0 ديجون ديجون
بوردو بوردو 2 - 0 ديجون ديجون
س. إيتيان س. إيتيان 2 - 1 ديجون ديجون
ديجون ديجون 1 - 2 مونبولي مونبولي
براست براست 0 - 4 مونبولي مونبولي
باريس س ج باريس س ج 3 - 1 مونبولي مونبولي
أميان أميان 2 - 4 مونبولي مونبولي
تولوز تولوز 0 - 3 مونبولي مونبولي
أنجيه أنجيه 0 - 0 مونبولي مونبولي
موناكو موناكو 1 - 3 مونبولي مونبولي
نيم نيم 0 - 1 مونبولي مونبولي
نيس نيس 1 - 2 مونبولي مونبولي
ليون ليون 0 - 1 مونبولي مونبولي
رين رين 1 - 0 مونبولي مونبولي
رين رين 1 - 1 نيس نيس
تولوز تولوز 0 - 3 نيس نيس
ميتز ميتز 1 - 4 نيس نيس
أنجيه أنجيه 1 - 3 نيس نيس
بوردو بوردو 1 - 1 نيس نيس
ريمس ريمس 0 - 2 نيس نيس
باريس س ج باريس س ج 4 - 1 نيس نيس
ليل ليل 1 - 1 نيس نيس
ديجون ديجون 1 - 2 نيس نيس
مارسيليا مارسيليا 2 - 1 نيس نيس
أميان أميان 1 - 2 نيس نيس
سترازبورغ سترازبورغ 3 - 1 موناكو موناكو
باريس س ج باريس س ج 4 - 1 موناكو موناكو
ليل ليل 1 - 5 موناكو موناكو
أميان أميان 0 - 3 موناكو موناكو
ديجون ديجون 0 - 1 موناكو موناكو
رين رين 2 - 3 موناكو موناكو
براست براست 1 - 4 موناكو موناكو
نيس نيس 1 - 3 موناكو موناكو
مارسيليا مارسيليا 4 - 3 موناكو موناكو
نيم نيم 2 - 2 موناكو موناكو
ليون ليون 3 - 0 موناكو موناكو
ريمس ريمس 1 - 1 أميان أميان
رين رين 1 - 0 ميتز ميتز
نيس نيس 1 - 4 س. إيتيان س. إيتيان
موناكو موناكو 1 - 1 تولوز تولوز
مونبولي مونبولي 2 - 2 ديجون ديجون
نانت نانت 0 - 2 باريس س ج باريس س ج
نيم نيم 0 - 6 بوردو بوردو
سترازبورغ سترازبورغ 0 - 5 براست براست
مارسيليا مارسيليا 2 - 0 أنجيه أنجيه
ليل ليل 1 - 0 ليون ليون
39      +27 16/38 باريس س ج باريس س ج / 01
31      +4 16/38 مارسيليا مارسيليا / 02
27      +5 16/38 رين رين / 03
26      +10 16/38 بوردو بوردو / 04
25      +5 16/38 ليل ليل / 05
25      0 16/38 س. إيتيان س. إيتيان / 06
24      +6 16/38 مونبولي مونبولي / 07
24      -2 16/38 أنجيه أنجيه / 08
23      -2 16/38 نانت نانت / 09
22      +8 16/38 ليون ليون / 10
22      +3 16/38 ريمس ريمس / 11
21      +2 16/38 براست براست / 12
20      -5 16/38 نيس نيس / 13
19      -6 16/38 موناكو موناكو / 14
18      -5 16/38 سترازبورغ سترازبورغ / 15
16      -7 16/38 ديجون ديجون / 16
16      -10 16/38 أميان أميان / 17
15      -8 16/38 ميتز ميتز / 18
14      -12 16/38 نيم نيم / 19
13      -13 16/38 تولوز تولوز / 20